فهرست مطالب
متن ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد.