فهرست مطالب
متن ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی

مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند.

مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.