فهرست مطالب
متن ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند.

در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.