فهرست مطالب
متن ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی

اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.