فهرست مطالب
متن ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.