فهرست مطالب
متن ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی

در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.