فهرست مطالب
متن ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی

قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.