فهرست مطالب
متن ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی‌علیه یا ولی‌دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود.