فهرست مطالب
متن ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است.

با تکرار سوگند، قتل ثابت نمی‌شود.