فهرست مطالب
متن ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی

سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.