فهرست مطالب
متن ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی

در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.