فهرست مطالب
متن ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی

منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.