فهرست مطالب
متن ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی

اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.