فهرست مطالب
متن ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی

قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اُخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.