فهرست مطالب
متن ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی

اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.