فهرست مطالب
متن ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.