فهرست مطالب
متن ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی

اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.