فهرست مطالب
متن ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.