فهرست مطالب
متن ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.