فهرست مطالب
متن ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی

در مورد ماده(۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.