فهرست مطالب
متن ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی

گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.