فهرست مطالب
متن ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی

اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.