فهرست مطالب
متن ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی

قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.