فهرست مطالب
متن ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی

ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.