فهرست مطالب
متن ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.