فهرست مطالب
متن ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.