فهرست مطالب
متن ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.(اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)-