فهرست مطالب
متن ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.