فهرست مطالب
متن ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی

مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی‌شود.