فهرست مطالب
متن ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.