فهرست مطالب
متن ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی

دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.