فهرست مطالب
متن ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی

عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.