فهرست مطالب
متن ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی

سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است.