متن ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی

در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود.