متن ماده ۶۲۶ قانون مدنی :

ماده ۶۲۶ قانون مدنی

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل، و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.