متن ماده ۶۴۶ قانون مدنی :

ماده ۶۴۶ قانون مدنی

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است، و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است، مگر اینکه شرط خاصی‌ شده باشد.